image

معرفی سرویس پرداخت اینترنتی وبمانی


معرفی سرویس پرداخت اینترنتی وبمانی

معرفی سرویس پرداخت اینترنتی وبمانی

انتقال وبمانی در سال 1998 در مسکو به عنوان سرویس تخصصی انتقال پول با تراکنش های چند ارزی و پرداخت ها با ریسک بالا تاسیس گردید. بر اساس ادعای وب سایت وبمانی این شرکت بیش از 100.000 تاجر و 43 میلیون کاربر در سطح جهان دارد.